Предлози закона из области пореза и привреде у скупштинској процедури

Влада Србије је последњих недеља утврдила предлоге неколико закона из области пореза и привреде. Очекује се да ће предлози закона бити на дневном реду седнице Скупштине Србије у другој половини новембра 2019. године.

Ради се о следећим предлозима закона:

  • Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  • Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  • Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  • Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
  • Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
  • Предлог Закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника

Детаљно о овим прописима писаћемо у коментарима пре или после њиховог доношења. Почетак примене ових закона планиран је углавном за 1. јануар 2020. године.

Поделите: