Предложено продужење рока до краја 2024. године за коришћење старих пореских олакшица

Предлозима закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ) и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЗДОСО) предвиђено је продужење рока за коришћење старих пореских олакшица из чл. 21в и 21д ЗПДГ и чл. 45. и 45в ЗДОСО до 31.12.2024. године.

Предлози закона су објављени на интернет страници Скупштине Србије (видети овде).

Поделите: