Predloženo produženje roka do 31.12.2020. godine za korišćenje starih poreskih olakšica

Iako nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nije bilo predviđeno produženje roka za korišćenje starih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica, predlozi ovih zakona koje je utvrdila Vlada Srbije sadrže drugačije odredbe u odnosu na nacrte.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: