Predlog izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima u skupštinskoj proceduri

Vlada Srbije je utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Očekuje se da će predlog zakona biti na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije krajem novembra 2019. godine.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Detaljnije o ovom propisu pisaćemo nakon njegovog usvajanja.

U nastavku prenosimo delove obrazloženja Predloga zakona:

Tim za informacione tehnologije i preduzetništvo u Jedinici za implementaciju strateških  projekata  (Delivery  Unit) Kabineta predsednika Vlade pokrenuo je inicijativu za izmenu Zakona o privrednim društvima, sa ciljem pronalaženja modela nagrađivanja zaposlenih, menadžmenta i trećih lica (investitora, konsultanata isl.) u društvu s ograničenom odgovornošću.

S tim u vezi, Predlogom zakona predloženo je uvođenje novog finansijskog instrumenta-pravo  na sticanje udela koji izdaje društvo s ograničenom odgovornošću i rezervisanog sopstvenog udela, kao novog pravnog instituta, za potrebe izdavanja ovog finansijskog instrumenta.

Reč je o neprenosivom finansijskom instrumentu koji izdaje društvo s ograničenom  odgovornošću, a koji saglasnom imaocu daje pravo na sticanje udela određenog dana (dan dospeća) po određenoj ceni.

Za potrebe izdavanja ovog finansijskog instrumenta društvo s ograničenom odgovornošću obrazuje rezervisani sopstveni udeo, kao udeo koji društvo besteretno stiče od člana društva.

Takođe, Predlogom zakona predloženo je da zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću  i akcionarskom društvu učestvuju u raspodeli dobiti, kao i da se procenat sopstvenih akcije koje akcionarsko društvo može raspodeliti zaposlenima i članovima uprave poveća sa 3% na 5%.

***********

Zakon o privrednim društvima („Službeni  glasnik  RS”, broj 36/11, 99/11, 83/14 -dr.  zakon, 5/15, 44/18 i 95/18), kao zakon od naročitog značaja za razvoj privrede Republike Srbije i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje i poslovanje privrednih subjekata, neophodno je izmeniti i dopuniti sa ciljem daljeg unapređenja poslovnog ambijenta.

Naime, u razvijenim tržišnim ekonomijama kao što su ekonomije Sjedinjenih Američkih Država i država Evropske unije, praksa je da se zaposleni u privrednom društvu stimulišu da  što bolje obavljaju svoje poslove tako što im se daje mogućnost da postanu članovi tog privrednog društva. Ovo se naročito odnosi na poseban vid stimulacije-davanje opcija da steknu učešće u kapitalu privrednog društva, po povlašćenoj ceni. Na ovaj način zaposleni se stimulišu da što bolje obavljaju poslove i time povećaju vrednost kapitala privrednog društva. Naime, kada u budućnosti dođe do prodaje privrednog društva u kome su zaposleni, oni mogu da ostvare značajan profit prodajom (po tržišnoj ceni) učešća u kapitalu koje su stekli putem opcije.

Ovaj način stimulacije se naročito pokazao kao delotvoran u industriji informacionih  tehnologija, imajući u vidu da ta privredna društva raspolažu ograničenim sredstvima u početnoj fazi poslovanja, pa samim tim nisu u mogućnosti da kvalitetnom kadru daju velike plate. S druge strane, ova društva imaju veliki potencijal brzog rasta, a s tim u vezi i mogućnost da članovi ovog društva ostvare prilično veliki profiti u slučaju prodaje vlasničkog udela koji je stečen za relativno mali novac u početnoj fazi poslovanja.

Imajući u vidu značajan rast industrije informacionih tehnologija u Republici Srbiji, sve veći udeo koji zauzima u bruto društvenom proizvodu, izvozu i generalno u privredi, postoji opšti interes da se donesu mere koje podstiču dalji rast privrednih delatnosti, a naročito ove industrije.

Takođe, privredna društva, a naročito privredna društva iz industrije informacionih tehnologija angažuju i različite konsultante (mentore, poslovne konsultante i slično), a koji  nisu uvek zaposleni u društvu. Vrlo često ovi konsultanti rade besplatno ili za simboličnu naknadu, a opet pod obećanjem da će dobiti deo udela u privrednom društvu i ostvariti profit kada se društvo bude prodavalo.

Osim toga, državljani Republike Srbije -potencijalni osnivači društva s ograničenom odgovornošću često osnivaju privredna društva u inostranstvu kako bi mogli da koriste  različite mogućnosti za stimulaciju zaposlenih.

Imajući u vidu navedeno, činjenicu da akcionarska društva imaju mogućnost da stimulišu zaposlene, investitore, konsultante i sl. da po povlašćenoj ceni steknu akcije društva davanjem „opcija na akcije”, kao i činjenicu da su društva s ograničenom odgovornošću najviše  zastupljena u strukturi privrede Republike Srbije, Predlogom zakona omogućava se da i društva  s ograničenom odgovornošću stimulišu svoje zaposlene, investitore, konsultante i sl. izdavanjem finansijskog instrumenta-pravo na sticanje  udela, koji imaocima ovog finansijskog instrumenta daje pravo da steknu udeo u društvu određenog dana (dan  dospeća) po  povlašćenoj ceni. Za potrebe izdavanja ovog finansijskog instrumenta društvo s ograničenom odgovornošću obrazuje rezervisani sopstveni udeo, kao udeo koji društvo besteretno stiče od  člana društva, uz napomenu da i jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću može steći rezervisani sopstveni udeo.

Takođe, Predlogom zakona predloženo je da zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću  i akcionarskom društvu učestvuju u raspodeli dobiti, kao i da se procenat sopstvenih akcije koje akcionarsko društvo može raspodeliti zaposlenima i članovima uprave poveća sa 3% na 5%.

***********

Rezervisani sopstveni udeo koji društvo stiče za potrebe izdavanja ovog finansijskog instrumenta registruje se u Registru privrednih subjekata.

Podelite: