Pravo obveznika PDV da PDV plaćen pri uvozu kombi vozila, nabavljenog za potrebe prevoza radnika od mesta sedišta privrednog subjekta do gradilišta, odbije kao prethodni porez

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00178/2016-04 od 14.2.2018. god.)

Obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla. S tim u vezi, obveznik PDV koji nabavlja kombi vozilo za prevoz svojih zaposlenih od mesta sedišta privrednog subjekta do gradilišta na kojem rade zaposleni, nema pravo da PDV plaćen pri uvozu tog kombi vozila odbije kao prethodni porez.

Pored toga napominjemo, izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza odnosi se i na nabavku mini busa za istu namenu.

***

Saglasno odredbi člana 27. Zakona, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1)   koji je oporeziv PDV;

2)  za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3)  koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1)  račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;

2)  dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1)   obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2)    PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Odredbom člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je da obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla, kao i izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu.

Izvor: Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa (Ministarstvo finansija)

Podelite: