Право на олакшицу за квалификовано новозапослено лице када зарада није исплаћена у року из Закона о раду

У документу Пореске управе број 000-433-23-04538-02/2020-0000 од 1.12.2022. године, под називом „Обавештење о поступању организационих јединица Пореске управе у поступку пореске контроле испуњености услова за остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, прописано одредбама члана 21ж Закона о порезу на доходак грађана и члана 45ђ  Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање“, дат је одговор на питање да ли послодавац има право на пореску олакшицу за квалификовано новозапослено лице ако му није исплатио зараду у року прописаним Законом о раду.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: