Pravo na odbitak prethodnog poreza kada serviser uveze rezervne delove i koristi ih za servis dobara u garantnom roku, odnosno van garantnog roka

Da li obveznik PDV – serviser može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada uveze rezervne delove i po osnovu predmetnog uvoza plati PDV, pri čemu rezervne delove koristi za popravku, odnosno servis dobara u garantnom roku, odnosno van garantnog roka?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-325/2021-04 od 21.6.2021. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: