Право на коришћење олакшице за квалификована новозапослена лица када је физичком лицу субвенција за самозапошљавање уплаћена на рачун новооснованог привредног субјекта

Остваривање права на коришћење ослобођења од обавезе плаћања пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по основу зараде квалификованог новозапосленог лица у случају када је физичком лицу одобрена субвенција за самозапошљавање жена у једнократном износу за оснивање привредног субјекта и уговорена новчана средства уплаћена на рачун тог новооснованог привредног субјекта, а то привредно друштво заснује радни однос са тим физичким лицем (оснивачем друштва) у својству директора друштва

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1294/2021-04 од 26.4.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: