Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (važi do 31.12.2019.)

„Službeni glasnik RS“, broj 107/2012 i 86/2015

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon), smatra uslugama pruženim elektronskim putem.

Član 2.

Uslugama pruženim elektronskim putem, u smislu člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona, smatraju se elektronski pružene usluge, i to:

1) isporuka veb strana, čuvanje i održavanje veb strana;

2) isporuka programa i njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa i računarske opreme;

3) isporuka slika, tekstova i informacija i omogućavanje pristupa bazama podataka, kao i arhiviranja baza podataka;

4) isporuka audio i video zapisa, kao i isporuka igara;

5) isporuka političkih, kulturnih, umetničkih, sportskih, naučnih, obrazovnih i zabavnih emisija i događaja, u toku ili nakon snimanja;

6) usluge iz oblasti učenja na daljinu.

Uslugama pruženih elektronskim putem, u smislu člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona, ne smatra se isporuka dnevnih novina i monografskih i serijskih publikacija iz člana 23. stav 2. tač. 8) i 9) Zakona.

Član 3.

Ako pružalac i primalac usluga komuniciraju putem elektronske pošte, ta komunikacija ne smatra se prometom usluga pruženim elektronskim putem.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost: „Sl. glasnik RS“, br. 86/2015

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

Podelite: