Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine (važi do 20.06.2018.)

„Službeni glasnik RS“, broj 43/2017

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za zagađivanje životne sredine, i to: naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja, za proizvedeni ili odloženi otpad, za supstance koje oštećuju ozonski omotači za plastične kese.

Član 2.

Iznosi naknade za emisije iz pojedinačnih izvora zagađivanja su za:

1) jednu tonu emisije SO2 – 9.005 dinara;

2) jednu tonu emisije NO2 – 7.204 dinara;

3) jednu tonu emisije praškastih materija – 14.410 dinara;

4) jednu tonu emisije praškastih materija iz asfaltnih baza – 139.450 dinara.

Član 3.

Iznosi naknade za proizvedeni ili odloženi otpad su za:

1) jednu tonu odloženog neopasnog industrijskog otpada – 306 dinara;

2) jednu tonu proizvedenog opasnog otpada – 1.532 dinara.

Član 4.

Iznos naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač iznosi 52 dinara za jedan kilogram uvezene supstance.

Član 5.

Iznosi naknade za plastične kese su za:

1) plastične kese sa aditivima – 1.296 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije;

2) plastične kese bez aditiva – 25.914 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 44/16).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: