Pravilnik o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe

Službeni glasnik RS“, broj 101/2017

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju oblik i sadržina obrasca ponude finansijske pogodbe (u daljem tekstu: obrazac ponude).

Član 2.

Obrazac ponude sadrži:

1) poslovno ime i adresu trgovca;

2) osnovna obeležja robe, odnosno usluge;

3) prodajnu cenu robe, odnosno usluge za plaćanje gotovinom;

4) iznos na ime učešća ili prve rate;

5) povoljnosti (ako se plaća gotovinski a kamatna stopa iznosi 0%);

6) razliku između cene robe, odnosno usluge ako se plaća na odloženo i za gotovinu (iskazana u procentima).

Član 3.

Obrazac ponude je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ponuda finansijske pogodbe

 

Podelite: