Pravilnik o načinu korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobraćaju

Službeni glasnik RS“, broj 82/2017

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Član 2.

Pojedinačna dozvola koristi se u skladu sa:

1) njenom namenom;

2) propisima koji važe na teritoriji države koja je izdala dozvolu, a naročito u skladu sa uslovima navedenim u dozvoli;

3) propisima koji uređuju oblast prevoza tereta u drumskom saobraćaju u Republici Srbiji.

Pri korišćenju pojedinačne dozvole prevoznik:

1) sa pažnjom dobrog privrednika čuva dozvolu od gubitka ili uništenja;

2) overava dozvolu pečatom pre otpočinjanja prevoza;

3) obavlja najviše onoliko vožnji koliko je predviđeno tom pojedinačnom dozvolom.

Član 3.

Pojedinačna dozvola popunjava se unošenjem tačnih podataka, i to:

1) naziva i adrese prevoznika kome je dozvola dodeljena;

2) datuma početka i prestanka obavljanja prevoza;

3) registarskih oznaka teretnog vozila ili skupa vozila kojim se obavlja prevoz;

4) mase tereta koji se prevozi, ukoliko je to predviđeno obrascem pojedinačne dozvole;

5) ostalih podataka sadržanih u obrascu pojedinačne dozvole.

Domaći prevoznik, odnosno domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik koji obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe pojedinačnu dozvolu koristi samo za obavljanje prevoza teretnim vozilom za koje poseduje izvod licence, odnosno koje je upisano u evidenciju domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koji obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: