Позив произвођачима хлеба за куповину брашна типа „Т-500” по субвенционисаним ценама

Министарство трговине, туризма и телекомуникација огласило је позив произвођачима хлеба за куповину брашна типа „Т-500” по субвенционисаним ценама из робних резерви.

У наставку преносимо у целости позив Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

„На основу Уредбе Владе Републике Србије о обавезној производњи и промету хлеба од брашна типа „Т-500” („Сл. гласник РС“, бр. 106/21), (у даљем тексту: Уредба) и Закључка Владе о интервентној продаји брашна типа „Т-500” произвођачима хлеба, 05 број: 339-10598/2021 од 18.11.2021. године, (у даљем тексту: Закључак), Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава позив произвођачима хлеба за куповину брашна типа „Т-500” по субвенционисаним ценама.

1. Пријављивање произвођача

Сви произвођачи хлеба са територије Републике Србије, који су у моменту доношења Уредбе били регистровани за обављање поменуте делатности, заинтересовани за куповину брашна типа „Т-500” по субвенционисаним ценама из робних резерви, могу се пријавити Унији пекара Србије, на број телефона секретара Славице Петровић 062/ 878-1783 и имејл адресу: slavica0801@gmail.com или Привредној комори Србијe на имејл адресу: prehrambena@pks.rs.

Пријављивање траје од уторка 23. новембра 2021. године па до истека количина брашна.

Образац пријаве, коју треба попунити и доставити Унији пекара Србије или Привредној комори Србије налази се у Прилогу 1.

2. Одређивање количина брашна које се могу купити

Критеријуми за одређивање количина брашна типа „Т-500”, које произвођачи хлеба могу купити из робних резерви по субвенционисаним ценама су следећи:

  • Произвођач хлеба мора бити регистрован за производњу хлеба и пецива;
  • Произвођач хлеба мора бити активно правно лице, у смислу да се на дан објављивања Уредбе бавио производњом хлеба;
  • Максималне количине брашна које произвођачи хлеба могу купити биће одређене пропорционално њиховој производњи хлеба од брашна типа „Т-500” за последња три месеца.
  • Водиће се рачуна о равномерној расподели брашна на територији Републике Србије.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће коначне спискове, са одређеним максималним количинама брашна, претходно ажуриране од стране Уније пекара Србије и Привредне коморе Србије, достављати Републичкој дирекцији за робне резерве на недељном нивоу, све до истека количина субвенционисаног брашна типа „Т-500”.

Произвођачи хлеба, који се нађу на списковима, у обавези су да са Републичком дирекцијом за робне резерве закључе уговоре о куповини брашна, у којима ће се тачно дефинисати све што је битно за реализацију посла.

3. Продаја брашна

Пшенично бело брашно „Т-500“, које ће бити преузимано из складишта Републичке дирекције за робне резерве, je у расутом стању или прописно упаковано у вреће које су егализоване на 50 кг нето масе са прописаном декларацијом, или у другу расположиву амбалажу.

Цена брашна из робних резерви, износи 33 динара по килограму, укључујући ПДВ, утоварено у возило купца код складиштара Pепубличке дирекције за робне резерве.

Након извршене уплате средстава, произвођачи хлеба ће добити писмени налог за преузимање пшеничног брашна „Т-500“, које ће се преузимати у млиновима, који ће вршити мељаву за потребе Републичке дирекције за робне резерве.

Контакт особа у Републичкој дирекцији за робне резерве је Снежана Обрадовић, број телефона 011/323-9052, Татјана Делић 011/3343-652, Драгица Цајнер 021/526-890.

Трошкове транспорта брашна сносе произвођачи хлеба.“

Поделите: