Позајмице оснивача привредног друштва се не приходују али се могу књижити на рачун капитала

Питање

Оснивач повремено уплаћује позајмице привредном друштву. Да ли Пореска управа при контроли може да оприходује те позајмице? Каква је могућност да се тим позајмицама повећа основни капитал (каква је процедура и да ли се плаћа неки порез при томе)?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: