Потврда о резидентности
(текст више не важи)

1. Шта је потврда о резидентности

Потврда о резидентности представља јавну исправу којом прималац прихода доказује статус резидента Републике Србије, односно друге државе потписнице уговора о избегавању двоструког опорезивања прихода, а која служи као доказ на основу кога се могу применити одредбе наведеног уговора на приходе који су истим обухваћени.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: