Потписивање финансијских извештаја и документације помоћу последње верзије апликације NexU 1.36

Агенција за привредне регистре (АПР) је скренула пажњу обвезницима који потписују финансијске извештаје и документацију помоћу NexU апликације, да користе последњу NexU 1.36 верзију апликације, како би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику.

Уколико се документа потписују у cloud-у, треба обратити пажњу на то да је визуелни приказ потписа обавезан.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Скрећемо пажњу обвезницима, који потписују финансијске извештаје и документацију уз помоћ NexU апликације, да користе последњу NexU 1.36 верзију апликације, како би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику.

Уколико се документа потписују у cloud-у, треба обратити пажњу на то да је визуелни приказ потписа обавезан. Препоручујемо да попуњавање података у pdf формату (пре свега изјаве о неактивности), урадите у апликацији Adobe Acrobat Reader, како би се осигурала исправност формата креираног документа.

У складу са Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, обвезници су дужни да захтев за јавно објављивање финансијског извештаја и електронска документа потпишу применом посебне апликације Агенције за потписивање електронских докумената (NexU), односно преко апликације која обезбеђује потпис у клауду.“

Поделите: