Порески третман прихода од камате по основу дужничких хартија од вредности – обвезница, као и капиталног добитка по основу продаје обвезница чији је емитент Европска банка за обнову и развој

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: