Порески третман исплате бонуса

Зарадом у смислу члана 13. став 1. Закона о порезу на доходак грађана, сматра се зарада која се остварује по основу радног односа, која је дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга примања запосленог. Ставом 5. истог члана прописано је да се зарадом сматрају се и примања у вези са радом код послодавца која по основу права из радног односа лице оствари по престанку радног односа.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: