Poreski tretman besplatnog davanja dobara koja se smatraju reklamnim materijalom i drugih poklona manje vrednosti u ukupnoj vrednosti većoj od 0,25% ukupnog prometa u poreskom periodu

Poreski tretman besplatnog davanje dobara koja se smatraju reklamnim materijalom i drugih poklona manje vrednosti, u svrhu reklame i propagande proizvodnog programa, koja obveznik PDV daje svojim kupcima ili budućim kupcima u slučaju besplatnog davanja u ukupnoj vrednosti većoj od 0,25% ukupnog prometa u tom poreskom periodu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00766/2019-04 od 10.6.2020. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: