Poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine podnose PPDG-3R u papirnom obliku na novom obrascu

Poreska uprava je objavila obaveštenje o obavezi poreskih obveznika Zakona o porezu na dohodak građana koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine, da podnose poresku prijavu PPDG-3R u papirnom obliku, isključivo na novom obrascu poreske prijave do implementacije softverske podrške.

Novi obrazac poreske prijave PPDG-3R možete preuzeti ovde:

PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„Obaveštavamo poreske obveznike da je 03.07.2021. godine stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju, objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 67/21, od 02.07.2021. godine.

Ovim aktom, obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke, usklađen je sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,…,44/21) koje se odnose na utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak, odnosno gubitak kod prenosa digitalne imovine.

U skladu sa navedenim, poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine, u obavezi su da poresku prijavu PPDG-3R podnose u papirnom obliku, isključivo na novom obrascu poreske prijave do implementacije softverske podrške.

Takođe, poreski obveznici  koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak  kod svih ostalih prenosa prava  i udela i žele da poresku prijavu PPDG-3R podnesu u papirnom obliku, istu podnose isključivo na novom obrascu, a ukoliko poresku prijavu podnose elektronskim putem preko portala Poreske uprave, prijavu podnose kao i do sada.“

Podelite: