Порески инспектор захтева да послодавац плати доприносе на најнижу основицу за странца који обавља функцију директора на основу уговора о правима и обавезама директора

Питање

Привредно друштво има законског заступника који је нерезидент. Уговором о правима и обавезама директора је дефинисано да ће износ годишње накнаде бити утврђен по подношењу финансијског резултата за ту годину, и за 2023. годину још увек није исплаћена накнада за рад.

У току пореске контроле инспектор захтева да послодавац поступи по мишљењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 011-00-00383/2021-07 од 08.12.2021. године и да плати доприносе на најнижу основицу за сваки месец од када су законски заступници регистровани у АПР.

Да ли је послодавац у обавези да поступи по налогу инспектора?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: