Poreski dužnik koji nije obračunao PDV za promet stranog lica u periodu u kojem je nastala poreska obaveza, u izmenjenoj poreskoj prijavi ima pravo da iskaže i iznos prethodnog poreza

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-368/2023-04 od 25.4.2023. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: