Poreska uprava nema nadležnost da tumači propise

Nakon donošenja Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima… (u daljem tekstu: Uredba), mnogi privredni subjekti su se pitanjima obraćali Poreskoj upravi (PU) i Privrednoj komori Srbije (PKS).

S obzirom na brojnost privrednih subjekata koji su se odlučili za korišćenje mera iz Uredbe, a imajući u vidu i činjenicu da je Uredba doneta za vreme vanrednog stanja, odluka da PU i PKS pomognu u odgovaranju na brojna pitanja je imala smisla.

Nažalost, nije se računalo sa tim da je Uredba napisana na takav način da je izazvala brojne nedoumice i sporne situacije, kao retko koji propis do sada.

Naime, uloga Poreske uprave i Privredne komore Srbije trebalo je da bude informativna, u smislu davanja opštih informacija u vezi sa Uredbom, odnosno informacija o pitanjima oko kojih ne postoje nedoumice i koje nisu sporne. A takvih pitanja, ispostavilo se, nema mnogo.

Kao pomoć u infomisanju privrednih subjekata objavljena je publikacija „Pitanja i odgovori“ u tri dela (videti ovde). Pitanja iz ove publikacije su uglavnom ona na koja je ministar finansija Siniša Mali odgovarao na svom Instagram profilu, uz pomoć pomoćnika ministra za fiskalni sistem Dragana Demirovića (videti sliku).

I tako su zaposleni u PU i PKS trebali da odgovaraju na pitanja privrednih subjekata na osnovu teksta Uredbe i tri dela pomenute publikacije „Pitanja i odgovori“, jer je to sve što je javno objavljeno od strane nadležnih državnih organa u vezi sa Uredbom.

Međutim, svedoci smo da su zaposleni u Poreskoj upravi na neka pitanja odgovarali tumačeći odredbe Uredbe koje su nejasne i sporne, bez obzira što na ta pitanja nije odgovoreno ili je površno odgovoreno u publikaciji „Pitanja i odgovori“.

Nije jasno zašto su to zaposleni u Poreskoj upravi činili, iako znaju da nemaju nadležnost da kao državni organ tumače propise. Naime, tumačenje poreskih propisa je u nadležnosti Ministarstva finansija, ali ne i Poreske uprave.

Postavili smo Poreskoj upravi pitanje u vezi sa nadležnoćšu za tumačenje propisa:

U prepisci sa Poreskom upravom na slici iznad se jasno može razumeti da Poreska uprava nema nadležnost da tumači propise. Prenosimo u celosti njihov odgovor:

„Povodom Vašeg obraćanja Poreskoj upravi dana 29.5.2020. godine pitanjem u vezi tumačenja propisa, obaveštavamo Vas da je tumačenje poreskih propisa u nadležnosti Ministarstva finansija. 
Poreska uprava je izvršni organ nadležan za sprovođenje propisa.“

Ovakav stav inače proizlazi iz člana 11. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPA):

„U cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akti (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, obavezujući su za postupanje Poreske uprave.“

Naravno, ta objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl. treba da budu objavljena na internet strani Ministarstva finansija (član 11. stav 4. ZPPA):

„Akti iz stava 3. ovog člana objavljuju se na internet stranama ministarstva nadležnog za poslove finansija i Poreske uprave.“

Još jednu potvrdu o tome da Poreska uprava nema nadležnost da tumači propise dobili smo i u telefonskom razgovoru sa Draganom Agatunovićem, načelnikom sektora za kontrolu Poreske uprave. Na naše pitanje zašto ne odgovore na postavljeno pitanje u vezi sa Uredbom, gospodin Agatunović je odgovorio da to nije nadležnost Poreske uprave i da treba da se obratimo Ministarstvu finansija. Na dodatno pitanje zašto je Poreska uprava do sada u odgovorima na mnoga pitanja tumačila odredbe Uredbe dobili smo odgovor: „da bismo pomogli Ministarstvu finansija“.

Sve u svemu, važno je znati da se odgovori koje privredni subjekti dobijaju od Poreske uprave na pitanja koja su sporna i nejasna sa stanovišta odredaba Uredbe ni na koji način ne mogu smatrati stavom Ministarstva finansija u pogledu primene tog propisa. Naravno, isto se odnosi i na odgovore koje daje Privredna komora Srbije.

Inače, danas je objavljen Bilten službenih mišljenja Ministarstva finansija za period mart – maj 2020. godine i nijedno mišljenje nije u vezi sa Uredbom…

Podelite: