Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – novi obrazac PPDG-2R

U „Službenom glasniku RS“, broj 33 od 11.3.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (u daljem tekstu: Pravilnik).

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: