Pomeren rok primene novih usklađenih iznosa akcize na 1. jul 2020. godine

U „Službenom glasniku RS“, broj 78 od 29. maja 2020. godine objavljena je izmena usklađenih dinarskih iznosa akciza, u kojoj je reč „juna“ zamenjena rečju „jula“.

Time je odložena primena usklađenih dinarskih iznosa akcize koja je trebalo da počne 1. juna 2020. godine.

Podsećamo da su usklađeni dinarski iznosi akciza godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 5/2020, sa primenom od 1. februara 2020. godine. Zatim je u „Službenom glasniku RS“, broj 7/2020 objavljena izmena u kojoj je reč „februara“ zamenjena rečju „juna“.

Najnovija izmena znači da se usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju od 1. jula 2020. godine.

Podelite: