Подношење пореске пријаве за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица (Образац ПДП) у случају промене типа обвезника

Одредбама члана 1. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01, …, 153/20 – у даљем тексту: Закон) прописано је да је порески обвезник пореза на добит правних лица (у даљем тексту: порески обвезник) привредно друштво, односно предузеће, односно друго правно лице које је основано ради обављања делатности у циљу стицања добити. Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: