Podnošenje poreske prijave obveznika poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige kome je za konkretnu nepokretnost poreska obaveza nastala pre 2013. godine i postoji i u 2014. godini, ali je obveznik propustio da i tu nepokretnost obuhvati poreskim prijavama koje je podneo za utvrđivanje poreza na imovinu za 2013. godinu i za ranije godine, kao i poreskom prijavom o utvrđenom porezu na imovinu za 2014. godinu

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: