Податак који се односи на износ основице за обрачунавање ПДВ за увоз добара стављених у слободан промет исказује се у ПОПДВ искључиво на основу документа Управе царина

(Мишљење Министарства финансија, бр. 000381760 2023 10520 004 001 011 004 од 17.1.2024. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: