По основу уноса средстава члана друштва не настају приходи ни добици који се исказују у билансу успеха, већ се врши евидентирање директно у корист одговарајућих ставки капитала

(Мишљење Министарства финансија, бр. 001516927 2024 10520 004 000 011 004 од 15.5.2024. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: