Plan računa za uplatu javnih prihoda

Redni broj Oznaka Uprave za trezor kod NBS Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka Oznaka računa za uplatu javnih prihoda Kontrolni broj Opis Oznaka osnova plaćanja Nivo uplate Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja Prihodi po pripadnosti
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JAVNI PRIHODI
POREZI
POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica
Porez na zarade
1. 840 711111 843 52 Porez na zarade 53 1,1/g PU 1,2,3,4
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
2. 840 711121 843 25 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
3. 840 711122 843 32 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
4. 840 711123 843 39 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem 53 1,1/g PU 1,2
Porez na prihode od autorskih prava
5. 840 711131 843 95 Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine 53 1,1/g PU 4
Porez na prihode od imovine
6. 840 711141 843 68 Porez na dividende i udele u dobiti 53 1,1/g PU 4
7. 840 711142 843 75 Porez na prihode od kamate 53 1,1/g PU 4
8. 840 711143 843 82 Porez na prihode od nepokretnosti 53 1,1/g PU 4
9. 840 711144 843 89 Porez na kapitalne dobitke 53 1,1/g PU 4
10. 840 711145 843 96 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
11. 840 711146 843 6 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
12. 840 711147 843 13 Porez na zemljište 53 1,1/g LPA 1,2
13. 840 711148 843 20 Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
14. 840 711149 843 27 Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i porez na prihode od kapitala po drugom osnovu 53 1,1/g PU 4
Porez na dobitke od igara na sreću
15. 840 711151 843 41 Porez na dobitke od igara na sreću 53 1,1/g PU 4
Porez na prihode od osiguranja lica
16. 840 711161 843 14 Porez na prihode od osiguranja lica 53 1,1/g PU 1,2
Godišnji porez na dohodak građana
17. 840 711171 843 84 Godišnji porez na dohodak građana 53 1,1/g PU 4
Samodoprinosi
18. 840 711181 843 57 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine 53 1,1/g LPA 1,2
19. 840 711182 843 64 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada 53 1,1/g LPA 1,2
20. 840 711183 843 71 Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva 53 1,1/g LPA 1,2
21. 840 711184 843 78 Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću 53 1,1/g LPA 1,2
22. 840 711185 843 85 Samodoprinos na vrednost imovine 53 1,1/g LPA 1,2
Porez na druge prihode
23. 840 711191 843 30 Porez na ostale prihode 53 1,1/g PU 1,2
24. 840 711192 843 37 Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom 53 1,1/g PU 1,2
25. 840 711193 843 44 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 53 1,1/g PU 1,2
26. 840 711194 843 51 Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa 53 1,1/g PU 3,4
27. 840 711195 843 58 Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada 53 1,1/g PU 3,4
27a 840 711196 843 65 Porez na prihode ostvarene po osnovu obavljanja sezonskih poslova saglasno članu 16. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima 53 1,1/g PU 1,2
Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju pravna lica
Porez na dobit pravnih lica
28. 840 711211 843 73 Porez na dobit pravnih lica 53 1,1/g PU 3,4
29. 840 711212 843 80 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima 53 1,1/g PU 3,4
30. 840 711213 843 87 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
31. 840 711214 843 94 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
32. 840 711215 843 4 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
33. 840 711216 843 11 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti 53 1,1/g PU 3,4
34. 840 711217 843 18 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
35. 840 711218 843 25 Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka 53 1,1/g PU 3,4
36. 840 711219 843 32 Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom 53 1,1/g PU 3,4
Porez na dobit pravnih lica na naknade od usluga
37. 840 711221 843 46 Porez na dobit pravnih lica po odbitku na naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, koje se isplaćuju nerezidentima 53 1,1/g PU 3,4
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica
POREZ NA FOND ZARADA
Porez na fond zarada
Porez na fond zarada
38. 840 712111 843 68 Porez na fond zarada zaposlenih koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 1,2
39. 840 712112 843 75 Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 53 1,1/g PU 1,2
40. 840 712113 843 82 Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine 53 1,1/g PU 1,2
POREZ NA IMOVINU
Periodični porezi na nepokretnosti
Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
41. 840 713111 843 84 Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište 53 1,1/g 4
Porez na imovinu
42. 840 713121 843 57 Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige 53 1,1/g LPA 1,2
43. 840 713122 843 64 Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige 53 1,1/g LPA 1,2
Periodični porezi na neto imovinu
Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon
Porez na nasleđe i poklon
44. 840 713311 843 29 Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
Porez na finansijske transakcije
45. 840 713411 843 50 Porez na finansijske transakcije 53 1,1/g PU 4
Porez na kapitalne transakcije
46. 840 713421 843 23 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
47. 840 713422 843 30 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
48. 840 713423 843 37 Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
49. 840 713424 843 44 Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 1,2
50. 840 713425 843 51 Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini 53 1,1/g PU 1,2
51. 840 713426 843 58 Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica 53 1,1/g PU 1,2
51a 840 713427 843 65 Porez na prenos apsolutnih prava na upotrebljavanim motornim vozilima 53 1,1/g PU 1,2
Drugi jednokratni porezi na imovinu
Drugi periodični porezi na imovinu
Porez na akcije na ime i udele
52. 840 713611 843 92 Porez na akcije na ime i udele 53 1,1/g LPA 1,2
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Opšti porezi na dobra i usluge
Poseban porez za uvećanje imovine fizičkog lica
52a 840 713621 843 65 Poseban porez za uvećanje imovine fizičkog lica 53 4 PU 4
Porezi na dodatu vrednost
53. 840 714111 843 3 Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe 53 4 PU 4
54. 840 714112 843 10 Porez na dodatu vrednost 53 4 PU 4
55. 840 714113 843 17 Porez na dodatu vrednost pri uvozu 53 4 4
56. 840 714114 843 24 Porez na dodatu vrednost za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija 53 4 4
Jednofazni porezi na promet
57. 840 714121 843 73 Porez na promet proizvoda (opšti režim) 53 4 PU 4
58. 840 714122 843 80 Porez na promet lekova sa posebne liste 53 4 PU 4
59. 840 714123 843 87 Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično 53 4 PU 4
60. 840 714124 843 94 Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu 53 4 4
61. 840 714125 843 4 Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama 53 4 4
62. 840 714126 843 11 Naknada za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva 53 1,1/g 4
63. 840 714127 843 18 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom „Nedelje Crvenog krsta” od 8. do 15. maja i „Nedelje solidarnosti” od 14. do 21. septembra 53 1,1/g 4
64. 840 714128 843 25 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele kalendarske godine 53 1,1/g 4
65. 840 714129 843 32 Porez na promet novih motornih vozila 53 4 PU 4
Kumulativni višefazni porezi na promet
66. 840 714131 843 46 Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko 53 4 PU 4
67. 840 714132 843 53 Porez na promet komunalnih usluga 53 4 PU 4
68. 840 714133 843 60 Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja) 53 4 PU 4
69. 840 714134 843 67 Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga 53 4 PU 4
70. 840 714135 843 74 Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada 53 4 PU 4
71. 840 714136 843 81 Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću 53 4 PU 4
72. 840 714137 843 88 Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu 53 4 PU 4
73. 840 714138 843 95 Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave 53 4 PU 4
74. 840 714139 843 5 Porez na promet ostalih usluga 53 4 PU 4
Porez na premije neživotnih osiguranja
75. 840 714141 843 19 Porez na premije neživotnih osiguranja 53 4 PU 4
Dobit fiskalnih monopola
Porezi na pojedinačne usluge
Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
76. 840 714421 843 39 Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima 53 1,1/g LPA 1,2
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
77. 840 714431 843 12 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) 53 1,1/g LPA 1,2
Sredstva za vanredne situacije
78. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 19/2021)
79. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 19/2021)
80. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 19/2021)
81. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 19/2021)
82. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 19/2021)
83. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 19/2021)
84. 840 714448 843 34 Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada 53 1,1/g 4
Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju
Porezi, takse i naknade na motorna vozila
85. 840 714511 843 87 Porez na upotrebu motornih vozila 53 1,1/g 4
86. 840 714512 843 94 Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila 53 1,1/g 4
87. 840 714513 843 4 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina 53 1,1/g 1,2
88. 840 714514 843 11 Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila 53 1,1/g 1,2
89. 840 714516 843 25 Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon 53 1,1/g 1,2
90. 840 714517 843 32 Posebna naknada za registraciju određenih vozila 53 4 4
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
91. 840 714521 843 60 Porez na upotrebu mobilnog telefona 53 1,1/g 4
92. 840 714522 843 67 Porez na upotrebu plovnih objekata-plovila 53 1,1/g 4
93. 840 714523 843 74 Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica 53 1,1/g 4
94. 840 714524 843 81 Porez na registrovano oružje 53 1,1/g PU 4
95. 840 714525 843 88 Naknada za vanredni prevoz 53 1,1/g 4/p
Republičke takse i naknade za posebne proizvode i posebne aktivnosti
96. 840 714531 843 33 Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza 53 1,1/g 4
97. 840 714532 843 40 Taksa za kontrolnu markicu za video kasete 53 1,1/g 4
98. 840 714533 843 47 Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja - video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 53 1,1/g 4
99. 840 714536 843 68 Posebna naknada na cigarete iz člana 70. stav 2. Zakona o duvanu 53 1,1/g 4
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
100. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 104/2018)
101. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 104/2018)
102. 840 714543 843 20 Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 53 1,1/g 1,2,4
103. 840 714544 843 27 Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri stavljanju u promet 53 4 4
104. 840 714545 843 34 Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri uvozu 53 4 4
105. 840 714546 843 41 Naknada za korišćenje ribarskog područja 53 1,1/g 3,4
106. 840 714547 843 48 Naknada za zagađivanje životne sredine 53 1,1/g 1,2,4
107. 840 714548 843 55 Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične polietilenske kese 53 1,1/g 1,2,4
108. 840 714549 843 62 Naknada za emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad 53 1,1/g 1,2,4
Koncesione naknade i boravišne takse
109. 840 714551 843 76 Koncesiona naknada 53 1,1/g 4
110. 840 714552 843 83 Boravišna taksa 53 1,1/g 1,2
110a 840 714553 843 90 Boravišna taksa, po rešenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave 53 1,1/g LPA 1,2
Opštinske i gradske naknade
111. 840 714562 843 56 Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine 53 1,1/g 1,2
112. 840 714563 843 63 Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom 53 1,1/g 1,2
113. 840 714564 843 70 Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava 53 1,1/g 1,2
113a 840 714565 843 77 Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 53 1,1/g 1,2
113b 840 714566 843 84 Naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica 53 1,1/g 1,2
113v 840 714567 843 91 Naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju 53 1,1/g 1,2
Opštinske i gradske komunalne takse
114. 840 714571 843 22 Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja 53 1,1/g LPA 1,2
115. 840 714572 843 29 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru („zabavne igre”) 53 1,1/g LPA 1,2
116. 840 714573 843 36 Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije 53 1,1/g LPA 1,2
117. 840 714574 843 43 Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju 53 1,1/g LPA 1,2
118. 840 714575 843 50 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve 53 1,1/g LPA 1,2
119. 840 714576 843 57 Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi 53 1,1/g LPA 1,2
Naknade za korišćenje državnih puteva
120. 840 714581 843 92 Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) 53 1,1/g 4/p
121. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 104/2018)
122. 840 714583 843 9 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na državnom putu 53 1,1/g 4/p
123. 840 714584 843 16 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta 53 1,1/g 4/p
124. 840 714585 843 23 Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu 53 1,1/g 4/p
125. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 104/2018)
126. Brisan je (vidi član 4. Pravilnika - 104/2018)
Naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica
127. 840 714591 843 65 Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) koja pripada upravljačima tih puteva i ulica 53 1,1/g 1,2
128. 840 714592 843 72 Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
129. 840 714593 843 79 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na opštinskom putu i ulici, koja pripada upravljačima tih puteva i ulica 53 1,1/g 1,2
130. 840 714594 843 86 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
131. 840 714595 843 93 Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za obaveštavanje ili oglašavanje pored opštinskog puta i ulice, odnosno na drugom zemljištu koje koriste upravljači tih puteva i ulica 53 1,1/g 1,2
132. 840 714596 843 3 Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
133. 840 714597 843 10 Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave 53 1,1/g 1,2
134. 840 714598 843 17 Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici koja pripada upravljačima tih puteva i ulica 53 1,1/g 1,2
135. 840 714599 843 24 Naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice i drugog zemljišta koja pripada upravljačima tih puteva i ulica 53 1,1/g 1,2
Drugi porezi na dobra i usluge
POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE
Carine i druge uvozne dažbine
Carinske takse
136. 840 715111 843 19 Carinske takse 53 4 4
Carinske dažbine
137. 840 715121 843 89 Carinske dažbine 53 4 4
Ostale uvozne dažbine i skladištenje
138. 840 715191 843 94 Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 53 4 4
139. 840 715192 843 4 Dažbina za carinsko evidentiranje 53 4 4
140. 840 715193 843 11 Dažbina za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima 53 4 4
Porezi na izvoz
Dobit izvoznih ili uvoznih monopola
Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa
Porezi na prodaju ili kupovinu deviza
Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije
DRUGI POREZI
Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici
Komunalna taksa na firmu
141. 840 716111 843 35 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 53 1,1/g LPA 1,2
142. 840 716112 843 42 Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) 53 1,1/g LPA 1,2
Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati
Sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje”
143. 840 716211 843 56 Sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje” 53 1,1/g 4
Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
144. 840 716221 843 29 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka” 53 1,1/g 4
145. 840 716222 843 36 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv SIDE” 53 1,1/g 4
146. 840 716223 843 43 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen- hrama Svetog Save” 53 1,1/g 4
147. 840 716224 843 50 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017” 53 1,1/g 4
148. 840 716225 843 57 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Škola bez nasilja” 53 1,1/g 4
149. 840 716226 843 64 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „KROV 2021” 53 1,1/g 4
150. 840 716227 843 71 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Prvenstvo Evrope u rvanju sa seniore, Novi Sad 2017” 53 1,1/g 4
151. 840 716228 843 78 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Narodna biblioteka Srbije na vračarskom platou 1973-2013” 53 1,1/g 4
152. 840 716229 843 85 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „75 godina biciklističke trke kroz Srbiju” 53 1,1/g 4
AKCIZE
Akcize na derivate nafte
Akcize na derivate nafte prizvedene u zemlji
153. 840 717111 843 51 Akciza na motorni benzin 53 1,1/g PU 4
154. 840 717112 843 58 Akciza na dizel - goriva 53 1,1/g PU 4
155. 840 717113 843 65 Akciza na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija 53 1,1/g PU 4
156. 840 717114 843 72 Akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C 53 1,1/g PU 4
157. 840 717115 843 79 Akciza na tečni naftni gas 53 1,1/g PU 4
158. 840 717116 843 86 Akciza na olovni benzin 53 1,1/g PU 4
159. 840 717117 843 93 Akciza na bezolovni benzin 53 1,1/g PU 4
160. 840 717118 843 3 Akciza na gasna ulja 53 1,1/g PU 4
161. 840 717119 843 10 Akciza na kerozin 53 1,1/g PU 4
Akcize na derivate nafte pri uvozu
162. 840 717121 843 24 Akciza pri uvozu motornog benzina 53 4 4
163. 840 717122 843 31 Akciza pri uvozu dizel-goriva 53 4 4
164. 840 717123 843 38 Akciza pri uvozu lož ulja 53 4 4
165. 840 717124 843 45 Akciza pri uvozu ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C 53 4 4
166. 840 717125 843 52 Akciza pri uvozu tečnog naftnog gasa 53 4 4
167. 840 717126 843 59 Akciza pri uvozu olovnog benzina 53 4 4
168. 840 717127 843 66 Akciza pri uvozu bezolovnog benzina 53 4 4
169. 840 717128 843 73 Akciza pri uvozu gasnih ulja 53 4 4
170. 840 717129 843 80 Akciza pri uvozu kerozina 53 4 4
Akcize na aditive i ekstendere za dodavanje u pogonska goriva proizvedena u zemlji
171. 840 717131 843 94 Akciza na aditive i ekstendere za bezolovni benzin 53 1,1/g PU 4
172. 840 717132 843 4 Akciza na aditive i ekstendere za gasna ulja 53 1,1/g PU 4
173. 840 717133 843 11 Akciza na aditive i ekstendere za kerozin 53 1,1/g PU 4
174. 840 717134 843 18 Akciza na aditive i ekstendere za tečni naftni gas 53 1,1/g PU 4
Akcize pri uvozu aditiva i ekstendera za dodavanje u pogonska goriva
175. 840 717141 843 67 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za bezolovni benzin 53 4 4
176. 840 717142 843 74 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za gasna ulja 53 4 4
177. 840 717143 843 81 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za kerozin 53 4 4
178. 840 717144 843 88 Akciza pri uvozu aditiva i ekstendera za tečni naftni gas 53 4 4
Akcize na biogoriva i biotečnosti
179. 840 717151 843 40 Akciza na biogoriva i biotečnosti proizvedene u zemlji 53 1,1/g PU 4
180. 840 717152 843 47 Akciza na biogoriva i biotečnosti iz uvoza 53 4 4
Akcize na duvanske prerađevine
Akcize na duvanske prerađevine proizvedene u zemlji
181. 840 717211 843 72 Akciza na cigarete grupe A 53 1,1/g PU 4
182. 840 717212 843 79 Akciza na cigarete grupe B 53 1,1/g PU 4
183. 840 717213 843 86 Akciza na cigarete grupe C 53 1,1/g PU 4
184. 840 717214 843 93 Akciza na cigarete proizvedene u zemlji 53 1,1/g PU 4
185. 840 717215 843 3 Akciza na ostale duvanske prerađevine 53 1,1/g PU 4
Akcize na duvanske prerađevine pri uvozu
186. 840 717221 843 45 Akciza pri uvozu cigareta grupe A 53 4 4
187. 840 717222 843 52 Akciza na cigarete iz uvoza 53 4 4
188. 840 717223 843 59 Akciza pri uvozu ostalih duvanskih prerađevina 53 4 4
Akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta
189. 840 717231 843 18 Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta proizvedenih u zemlji 53 1,1/g PU 4
190. 840 717232 843 25 Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta pri uvozu 53 4 4
Akcize na alkoholna pića
Akcize na alkoholna pića proizvedena u zemlji
191. 840 717311 843 93 Akciza na pivo 53 1,1/g PU 4
192. 840 717312 843 3 Akciza na prirodnu rakiju i vinjak 53 1,1/g PU 4
193. 840 717313 843 10 Akciza na niskoalkoholna pića 53 1,1/g PU 4
194. 840 717314 843 17 Akciza na žestoka alkoholna pića i likere 53 1,1/g PU 4
195. 840 717315 843 24 Akciza na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije 53 1,1/g PU 4
196. 840 717316 843 31 Akciza na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53 1,1/g PU 4
197. 840 717317 843 38 Akciza na ostala alkoholna pića 53 1,1/g PU 4
Akcize na alkoholna pića pri uvozu
198. 840 717321 843 66 Akciza pri uvozu piva 53 4 4
199. 840 717322 843 73 Akciza pri uvozu prirodne rakije i vinjaka 53 4 4
200. 840 717323 843 80 Akciza na niskoalkoholna pića iz uvoza 53 4 4
201. 840 717324 843 87 Akciza pri uvozu žestokih alkoholnih pića i likera 53 4 4
202. 840 717325 843 94 Akciza pri uvozu viskija, džina, konjaka i ostalih alkoholnih pića 53 4 4
203. 840 717326 843 4 Akciza pri uvozu rakija od voća, grožđa i specijalnih rakija 53 4 4
204. 840 717327 843 11 Akciza pri uvozu rakija od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 53 4 4
Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića
Akcize pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića
205. 840 717411 843 17 Akciza pri uvozu osvežavajućih bezalkoholnih pića 53 4 4
Akcize na kafu
Akcize pri uvozu kafe
206. 840 717511 843 38 Akciza pri uvozu kafe (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 53 4 4
207. 840 717512 843 45 Akciza pri uvozu nepržene kafe 53 4 4
208. 840 717513 843 52 Akciza pri uvozu pržene kafe 53 4 4
209. 840 717514 843 59 Akciza pri uvozu ljuspica i opni od kafe 53 4 4
210. 840 717515 843 66 Akciza pri uvozu ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe 53 4 4
211. 840 717516 843 73 Akciza pri uvozu kafe iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona o akcizama 53 4 4
Akcize na kafu proizvedenu u zemlji
211a 840 717521 843 11 Akciza na kafu proizvedenu u zemlji 53 4 PU 4
Druge akcize
212. 840 717611 843 59 Posebna taksa za izravnanje poreskog opterećenja za robu koja se upućuje na teritoriju AP Kosovo i Metohija 53 4 4
213. 840 717612 843 66 Taksa za dobra koja se dopremaju sa teritorije AP Kosovo i Metohija, a na koja se plaća akciza 53 4 4
214. 840 717613 843 73 Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju 53 4 PU 4
JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica
Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu
215. 840 719111 843 83 Jednokratni porez po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DEM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama
216. 840 719211 843 7 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši
217. 840 719221 843 77 Jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga
218. 840 719231 843 50 Jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote
219. 840 719241 843 23 Jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.)
220. 840 719251 843 93 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koja nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez na ekstra profit i ekstra imovinu stečenu upotrebom javnih sredstava ili drugih javnih resursa pod privilegovanim uslovima
221. 840 719261 843 66 Jednokratni porez po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
222. 840 719262 843 73 Jednokratni porez po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
223. 840 719263 843 80 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
224. 840 719264 843 87 Jednokratni porez po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
225. 840 719265 843 94 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica
Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih
226. 840 719311 843 28 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća, ili njihovo korišćenje, od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica
227. 840 719321 843 98 Jednokratni porez po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih, odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica
228. 840 719331 843 71 Jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama i štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Ostali jednokratni porezi na imovinu
Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica
229. 840 719411 843 49 Jednokratni porez po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
230. 840 719412 843 56 Jednokratni porez po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
231. 840 719413 843 63 Jednokratni porez po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
232. 840 719414 843 70 Jednokratni porez po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
233. 840 719415 843 77 Jednokratni porez po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici
Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet
234. 840 719511 843 70 Jednokratni porez po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica
Jednokratni porez po različitim osnovama
235. 840 719611 843 91 Jednokratni porez po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4
SOCIJALNI DOPRINOSI
DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
236. 840 721111 843 18 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica 53 1,1/g PU 4/o
237. 840 721112 843 25 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih 53 1,1/g PU 4/o
238. 840 721113 843 32 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih 53 1,1/g PU 4/o
239. 840 721114 843 39 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica na produženom osiguranju 53 1,1/g 4/o
240. 840 721115 843 46 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža 53 1,1/g 4/o
241. 840 721116 843 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara 53 1,1/g PU 4/o
242. 840 721117 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade 53 1,1/g PU 4/o
243. 840 721118 843 67 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenih- za vojne osiguranike 53 1,1/g PU 4/o
244. 840 721119 843 74 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
245. 840 721121 843 88 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
246. 840 721122 843 95 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih - za vojne osiguranike 53 4 PU 4/o
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
247. 840 721131 843 61 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
248. 840 721211 843 39 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
249. 840 721212 843 46 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koje se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
250. 840 721213 843 53 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca 53 1,1/g PU 4/o
251. 840 721214 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca 53 1,1/g PU 4/o
252. 840 721215 843 67 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac 53 1,1/g PU 4/o
253. 840 721216 843 74 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
254. 840 721217 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 1,1/g PU 4/o
255. 840 721218 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca 53 1,1/g PU 4/o
256. 840 721219 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika- na teret poslodavca, dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na isplaćena lična primanja i druge prihode vojnih osiguranika, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
257. 840 721221 843 12 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
258. 840 721222 843 19 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
259. 840 721223 843 26 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
260. 840 721224 843 33 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
261. 840 721225 843 40 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
262. 840 721226 843 47 Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - za vojne osiguranike 53 4 PU 4/o
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
263. 840 721231 843 82 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
264. 840 721232 843 89 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja 53 1,1/g PU 4/o
265. 840 721233 843 96 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
266. 840 721311 843 60 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću 53 1,1/g PU 4/o
267. 840 721312 843 67 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva), po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
268. 840 721313 843 74 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 1,1/g PU 4/o
269. 840 721314 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član 53 1,1/g PU 4/o
270. 840 721315 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora 53 1,1/g PU 4/o
271. 840 721316 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskog prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora 53 1,1/g PU 4/o
272. 840 721317 843 5 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika poljoprivrednika po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g 4/o
273. 840 721318 843 12 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica kojima je obaveza plaćanja doprinosa utvrđena od strane penzijskog fonda u postupku utvrđivanja svojstva osiguranika samostalnih delatnosti po članu 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 53 1,1/g 4/o
274. 840 721319 843 19 Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranika sa uvećanim trajanjem lica koja obavljaju samostalnu delatnost, po rešenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 53 1,1/g 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
275. 840 721321 843 33 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
276. 840 721322 843 40 Doprinos za zdravstveno osiguranje drugih fizičkih lica koja su vlasnici, imaoci prava korišćenja ili plodouživanja poljoprivrednog ili šumskog zemljišta 53 1,1/g 2/o, 4/o
277. 840 721323 843 47 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
278. 840 721324 843 54 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
279. 840 721325 843 61 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti
280. 840 721331 843 6 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos 53 1,1/g PU 4/o
281. 840 721332 843 13 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem
282. 840 721341 843 76 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva) 53 1,1/g PU 4/o
283. 840 721342 843 83 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem
284. 840 721351 843 49 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem 53 1,1/g PU 2/o, 4/o
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem
285. 840 721361 843 22 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost 53 1,1/g PU 4/o
Doprinosi za socijalno osiguranjekoji se ne mogu razvrstati
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje
286. 840 721411 843 81 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene, za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rešenju Republičkog fonda za PIO 53 1,1/g 4/o
287. 840 721412 843 88 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje 53 1,1/g 4/o
288. 840 721413 843 95 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za lica koja se uključuju u obavezno osiguranje 53 1,1/g 4/o
289. 840 721414 843 5 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
290. 840 721415 843 12 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 13. Zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih, koji za osiguranike uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti 53 4 4/o
291. 840 721416 843 19 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike poljoprivrednike, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
292. 840 721417 843 26 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike samostalne delatnosti, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
293. 840 721418 843 33 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike poljoprivrednike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
294. 840 721419 843 40 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja, u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave 53 1,1/g PU 4/o
Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima
295. 840 721421 843 54 Prihodi po osnovu neuplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje po sudskim rešenjima 53 1,1/g 2/o, 4/o
Doprinosi za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju
296. 840 721431 843 27 Doprinos za zdravstveno osiguranje stranih državljana na školovanju ili stručnom usavršavanju 53 1,1/g 2/o
297. 840 721432 843 34 Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje 53 1,1/g 2/o
OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI
Socijalni doprinosi na teret osiguranika
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Imputirani socijalni doprinosi
DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA
Tekuće donacije od inostranih država
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike
298. 840 731121 843 54 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 53 4 4
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija
299. 840 731131 843 27 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
300. 840 731132 843 34 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova
301. 840 731141 843 97 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština
302. 840 731151 843 70 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa opština 53 1 1
Tekuće donacije od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje
303. 840 731161 843 43 Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4 4/o
304. 840 731162 843 50 Tekuće donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za PIO 53 4 4/o
305. 840 731165 843 71 Tekuće donacije od inostranih država u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 53 4 4/o
306. 840 731166 843 78 Tekuće donacije od inostranih država u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 53 4 4/o
Kapitalne donacije od inostranih država
Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike
307. 840 731221 843 75 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 53 4 4
Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa teritorijalnih autonomija
308. 840 731231 843 48 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Vojvodina 53 3 3
309. 840 731232 843 55 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa AP Kosovo i Metohija 53 3 3
Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova
310. 840 731241 843 21 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa gradova 53 1/g,2 2
Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština
311. 840 731251 843 91 Kapitalne donacije od inostranih država u korist nivoa opština 53 1 1
Kapitalne donacije od inostranih država u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje
312. 840 731261 843 64 Kapitalne donacije od inostranih država u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 53 4