Otvaranje šaltera APR od 11. maja 2020. godine

Agencija za privredne registre će od ponedeljka, 11. maja 2020. godine, nastaviti rad sa strankama putem šaltera u sedištu Agencije u Beogradu (Brankova 25) i organizacionim jedinicama, u vremenu od 9 do 15 časova.

Od ponedeljka će raditi i arhiva Agencije, gde se izdaju potvrde, kopije dokumenata i prepisi rešenja, kao i info pult, na kojem se pružaju informacije korisnicima.

Pravna pomoć će nastaviti da se pruža elektronskim putem.

Osim ličnim putem, registracione prijave, zahtevi i dokumentacija, u papirnoj formi, mogu se i dalje slati putem pošte na adresu Agencije u Beogradu, ili na adresu najbliže organizacione jedinice Agencije.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Od ponedeljka, 11. maja 2020. godine, Agencija za privredne registre će nastaviti rad sa strankama putem šaltera u sedištu Agencije u Beogradu (Brankova 25) i organizacionim jedinicama, u vremenu od 9 do 15 časova.

U šalter sali i ostalim poslovnim prostorijama Agencije, u kojima građani dolaze u neposredan kontakt sa zaposlenima, biće primenjene sve preventivne mere koje su donete u funkciji sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, uz obezbeđivanje uslova za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, uz poštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Osim šaltera, na kojima korisnici lično mogu predati zahteve i preuzeti rešenja i ostala akta Agencije, biće otvoreni i šalteri pošte, koji su i ranije radili u prostorijama APR-a.

Takođe, od ponedeljka će raditi i arhiva Agencije, gde se izdaju potvrde, kopije dokumenata i prepisi rešenja, kao i info pult, na kojem se pružaju informacije korisnicima.

Pravna pomoć će nastaviti da se pruža elektronskim putem, kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve u prostorijama Agencije, a pitanja se mogu upućivati mejlom, na adrese koje su objavljene na stranici Kontakti.

Broj prisutnih stranaka u šalter sali Agencije biće ograničen, tako što će kretanje korisnika biti organizovano u skladu sa preventivnim merama, uz obavezno poštovanje fizičke distance.

Osim ličnim putem, registracione prijave, zahtevi i dokumentacija, u papirnoj formi, mogu se i dalje slati putem pošte na adresu Agencije u Beogradu, ili na adresu najbliže organizacione jedinice Agencije.

Sve ostale informacije i uputstva, o procedurama i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, objavljene su na stranici Registri.

Za sva pitanja, korisnicima su na raspolaganju Info centar (telefon: 011 20 23 350, info@apr.gov.rs) i Servis desk (telefon: 011 20 20 293, sd@apr.gov.rs), za tehnička pitanja u vezi korišćenja eServisa i rada aplikacija u IT sistemu APR-a.“

Podelite: