Отварање шалтера АПР од 11. маја 2020. године

Агенција за привредне регистре ће од понедељка, 11. маја 2020. године, наставити рад са странкама путем шалтера у седишту Агенције у Београду (Бранкова 25) и организационим јединицама, у времену од 9 до 15 часова.

Од понедељка ће радити и архива Агенције, где се издају потврде, копије докумената и преписи решења, као и инфо пулт, на којем се пружају информације корисницима.

Правна помоћ ће наставити да се пружа електронским путем.

Осим личним путем, регистрационе пријаве, захтеви и документација, у папирној форми, могу се и даље слати путем поште на адресу Агенције у Београду, или на адресу најближе организационе јединице Агенције.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Од понедељка, 11. маја 2020. године, Агенција за привредне регистре ће наставити рад са странкама путем шалтера у седишту Агенције у Београду (Бранкова 25) и организационим јединицама, у времену од 9 до 15 часова.

У шалтер сали и осталим пословним просторијама Агенције, у којима грађани долазе у непосредан контакт са запосленима, биће примењене све превентивне мере које су донете у функцији спречавања ширења заразне болести COVID-19, уз обезбеђивање услова за несметано обављање послова из надлежности Агенције, уз поштовање мера безбедности и здравља на раду.

Осим шалтера, на којима корисници лично могу предати захтеве и преузети решења и остала акта Агенције, биће отворени и шалтери поште, који су и раније радили у просторијама АПР-а.

Такође, од понедељка ће радити и архива Агенције, где се издају потврде, копије докумената и преписи решења, као и инфо пулт, на којем се пружају информације корисницима.

Правна помоћ ће наставити да се пружа електронским путем, како се не би стварале непотребне гужве у просторијама Агенције, а питања се могу упућивати мејлом, на адресе које су објављене на страници Контакти.

Број присутних странака у шалтер сали Агенције биће ограничен, тако што ће кретање корисника бити организовано у складу са превентивним мерама, уз обавезно поштовање физичке дистанце.

Осим личним путем, регистрационе пријаве, захтеви и документација, у папирној форми, могу се и даље слати путем поште на адресу Агенције у Београду, или на адресу најближе организационе јединице Агенције.

Све остале информације и упутства, о процедурама и документацији потребној за регистрацију, објављене су на страници Регистри.

За сва питања, корисницима су на располагању Инфо центар (телефон: 011 20 23 350, info@apr.gov.rs) и Сервис деск (телефон: 011 20 20 293, sd@apr.gov.rs), за техничка питања у вези коришћења еСервиса и рада апликација у ИТ систему АПР-а.“

Поделите: