Оснивачи друштва су и законски заступници по уговору о правима и обавезама директора – које пореске пријаве се подносе?

Питање

Оснивачи привредног друштва резиденти Србије засновали су радни однос у другом привредном друштву. У привредном друштву у коме су оснивачи су истовремено и законски заступници. Послове законског заступника обављају на основу уговора о обављању послова директора. Да ли је за те осниваче потребно уплаћивати и допринос за оснивача који није засновао радни однос у друштву у коме је оснивач (пријава ПП ОД-О)?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: