Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u obrascu POPDV

Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV (u daljem tekstu: Opšte smernice) imaju za cilj da doprinesu adekvatnom razumevanju načelnih rešenja u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV, a samim tim i u poreskoj prijavi PDV – Obrascu PPPDV, kao i konciznosti teksta Korisničkog uputstva u smislu izbegavanja suvišnog ponavljanja istih rešenja. Međutim, pri davanju pojedinih objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV, ocenjeno je celishodnim da se ponove i pojedine Opšte smernice.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: