Омогућено подношење захтева за замену финансијских извештаја и документације

Агенција за привредне регистре је објавила да је од 12. марта омогућено подношење захтева за замену редовног или консолидованог годишњег финансијског извештаја, као и документације достављене уз те извештаје.

Детаљна упутства у вези са заменом извештаја и документације објављени су на сајту АПР овде.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Обавештавају се сва правна лица и предузетници, чији су финансијски  извештаји јавно објављени на интернет страници Агенције за привредне регистре као исправни, да од данас, 12. марта, могу путем Посебног информационог система поднети захтеве за замену редовног или консолидованог годишњег финансијског извештаја, као и документације достављене уз те извештаје.

Детаљније информације о подношењу напред наведених врста захтева објављене су у делу Регистри – Финансијски извештаји – Упутства за достављање финансијских извештаја за 2020. годину – Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације.“

Поделите: