Олакшица за квалификовано новозапослено лице када престане радни однос код једног послодавца и заснује радни однос код наредног послодавца

Примена олакшице по основу радног односа са квалификованим новозапосленим лицем у случају да је квалификованом новозапосленом лицу у периоду трајања олакшице престао радни однос код једног послодавца и да је засновао радни однос код наредног послодавца

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: