Одређивање основице за обрачунавање ПДВ у случају промета добара за који обвезник ПДВ прима или треба да прими накнаду у износу нижем од износа набавне вредности тих добара

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: