Одређивање капиталног добитка када привредно друштво А (власник син) врши пренос привредном друштву Б (власник мајка) удела у капиталу привредног друштва Д

Одређивање капиталног добитка у случају када је једини члан привредног друштва (Друштво А) физичко лице (син, у конкретном случају), при чему је његова мајка једини члан другог привредног друштва (Друштво Б), а према уговору о преносу удела, друштво А је преносилац свог удела у капиталу привредног друштва Д, док је стицалац предметног удела Друштво Б

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-295/2023-04 од 25.5.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: