Одложени порези и доприноси по Уредби и Закључку и зарада квалификованог новозапосленог лица – Образац ППП-ПО

Приликом попуњавања података у Потврди о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020. годину на Обрасцу ППП-ПО јављају се две недоумице:

  • како евидентирати порезе и доприносе чија је доспелост одложена у складу са Уредбом и Закључком?
  • како евидентирати износ пореза и доприноса које послодавац не плаћа за зараде квалификованих новозапослених лица?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: