Odgovori na često postavljana pitanja u vezi sa Zakonom o digitalnoj imovini

1. Uvod

Zakon o digitalnoj imovini („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020 – u daljem tekstu: „Zakon“) je stupio na snagu 29. decembra 2020. godine, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine. Njime je sveobuhvatno regulisana oblast digitalne imovine, a Narodna banka Srbije i Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: „Komisija“) su usvojile odgovarajuće podzakonske akte.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: