Одговори Министарства финансија на питања корисника СЕФ – други део

1. Када је у питању делатност која се тиче откупа секундарних сировина, обавеза плаћања пореза у висини од 1% припада купцу по члану 10. став 2. Закона о ПДВ.
Приликом издавања фактуре, као основ за изузеће од ПДВ наводи се категорија АЕ, а шифра основа ПДВ-РС-10-2-1. Затим се наводи ПДВ категорија Н са шифром основе ПДВ-РС-3-Д3.
Приликом попуњавања фактуре, под шифром 1 уноси се роба, количина, цена, ПДВ категорија АЕ, под шифром 2 АНУЛИРАЊЕ, количина -1, јединица мере ком, али проблем и недоумица је по питању формулације цене – на који начин се исказује тај 1% на терет купца?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: