Обвезник ПДВ има право да на основу правноснажне одлуке суда о закључењу стечајног поступка смањи износе основице и ПДВ за износ накнаде за пружене услуге који није наплаћен

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00572/2021-04 од 24.9.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: