Обрачунавање ПДВ за промет из области грађевинарства када обвезник ПДВ који врши промет, добра и услуге набавља од обвезника ПДВ односно лица које није обвезник ПДВ

Ко има обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ за промет добара и услуга из области грађевинарства у случају када обвезник ПДВ који врши предметни промет, добра и услуге за реализацију тог промета набавља од обвезника ПДВ односно лица које није обвезник ПДВ?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00857/2021-04 од 17.9.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: