Обрачунавање и плаћање пореза и доприноса по основу солидарне помоћи коју послодавац исплаћује запосленима

Обрачунавање и плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу солидарне помоћи коју послодавац исплаћује запосленима у утврђеном износу, сагласно посебном колективном уговору

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-623/2018-04 од 9.1.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: