Обрачун зараде за квалификовано новозапослено лице за исплате од 1. јануара 2024. године

1. Ослобођење за квалификовано новозапослено лице

У складу са чланом 21ж Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ) и чланом 45ђ Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЗДОСО), послодавац се ослобађа обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде и обавезе плаћања доприноса за ПИО на терет запосленог и на терет послодавца, за зараду квалификованог новозапосленог лица исплаћену закључно са 31. децембром 2022. године, односно под одређеним условима закључно са 31. децембром 2025. године.
Напомена: о наведеним условима читајте у текстовима овдеовде и овде. Подсећамо да поједине филијале Пореске управе одређеним послодавцима оспоравају право на коришћење ових олакшица у периоду 2023-2025. године (видети текст овде).

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: