Objavljeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana koji važe za isplate od 1. februara 2023. godine

Komentar o godišnjem porezu na dohodak građana za 2022. godinu sa kalkulatorom pogledajte ovde.

U „Službenom glasniku RS“, broj 6 od 27.1.2023. godine objavljeni su:

  • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
  • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini

Podsećamo na tekst koji smo ranije objavili sa spiskom svih neoporezivih iznosa:

Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2023. godine

 

Podelite: