Објављени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана који важе за исплате од 1. фебруара 2023. године

Коментар о годишњем порезу на доходак грађана за 2022. годину са калкулатором погледајте овде.

У „Службеном гласнику РС“, број 6 од 27.1.2023. године објављени су:

  • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
  • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години

Подсећамо на текст који смо раније објавили са списком свих неопорезивих износа:

Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2023. године

 

Поделите: