Објављена видео упутства за отварање налога на Систему еФактура и број телефона контакт центра Система еФактура

У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању (Службени гласник РС“, бр. 129 од 28. децембра 2021.) који ступа на снагу 1. маја 2022. године, објављена су три видео упутства везана за отварање налога на Систему еФактура:

  • Упутство за отварање налога за субјекте јавног сектора на Систему еФактура
  • Упутство за отварање налога за субјекте приватног сектора на Систему еФактура
  • Упутство за отварање налога за добровољне кориснике на Систему еФактура

Такође пуштен је у рад кол-центар који корисници могу контактирати око пријаве проблема и помоћи при коришћењу Система електронских фактура.

Број контакт центра је 011/7777-600.

У наставку преносимо у целости обавештења са портала еФактуре:

„У сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању (Службени гласник РС“, бр. 129 од 28. децембра 2021.) који ступа на снагу 1. маја 2022. године, објављена су три видео упутства везана за отварање налога на Систему еФактура.

Предуслов за регистрацију на Систему еФактура је да законски заступник има отворен налог на Порталу за електронску идентификацију. Неопходно је да има повезан за рачунар читач картица у коме се налази лична карта са квалификованим електронским сертификатом, повезан УСБ са квалификованим електронским сертификатом или могућност приступа ConsentID апликацији.

Приликом отварања налога на Систему еФактура законски заступник из падајућег менија бира опцију буџетски корисник, а затим уноси Јединствени број корисника јавних средства.

Упутсво за отварање налога за субјекте јавног сектора на Систему еФактура:

Налог субјекта приватног сектора може да креира законски заступник који из падајућег менија „Тип субјекта“ бира једну од 7 понуђених вредности: привредно друштво, предузетник, удружење, стечајна маса, фондација/задужбина, спортско удружење, комора. Након одабира типа субјекта уноси се Матични број.

Упутство за отварање налога за субјекте приватног сектора на Систему еФактура:

Систему еФактуа могу да приступе и добровољни корисници, тако што се региструју преко ПИБ-а или ЈМБГ-а ако порталу приступају као физичко лице.

Упутсво за отварање налога за добровољне кориснике на Систему еФактура:

 

„Обавештавамо Вас да је пуштен у рад кол-центар путем кога нас можете контактирати око пријаве проблема и помоћи при коришћењу Система електронских фактура.

Број контакт центра је 011/7777-600.

И даље нас можете контактирати и путем електронске поште podrskaefaktura@mfin.gov.rs

Подсећамо, тренутно је доступна демо верзија Система електронских фактура којој можете да приступите преко линка: demoefaktura.mfin.gov.rs

Поделите: