Објављена радна верзија Нацрта закона о изменама Закона о акцизама

Министарство финансија је на својој интернет страници објавило радну верзију Нацрта закона о изменама Закона о акцизама.

Сугестије и примедбе могу се доставити Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 7. маја 2021. године, до 15:30 сати.

Радна верзија Нацрта закона о изменама Закона о акцизама

Поделите: