Objavljena radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

Radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Pregled izmena

Podelite: